PIERWSZE MIEJSCE W OBYDWU KATEGORIACHSTANDARD: BarteQus
WETERAN: Fertood

POZOSTAŁE ZWYCIĘSKIE PRACE W KATEGORII STANDARDMarTumHD
Contemptor
Ares28
K4RO8
Brutusus
SzpadyZor90
szerLucjan
kalu123
E1337
Nisu

POZOSTAŁE ZWYCIĘSKIE PRACE W KATEGORII WETERANvariatix
swimmerpl
MarTumHD
VerniQR
CapselRegulamin

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma GRY-OnLine S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków KRS: Sąd rej. Kraków–Śródmieście XI Wydz. Gos. KRS nr 0000294732, NIP: 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).


zobacz cały regulamin konkursu